Presentatie Paris Fashionweek | David Laport Stichting StokroosLees verder
Menu

Stichting Stokroos

NL | EN

Agenda

Toon meer

Actueel

Toon meer

Over Stichting Stokroos

Stichting Stokroos is op 30 juni 1992 opgericht door de heer drs. P.A.H.M. Deiters (1952-2017). Zijn liefde voor mensen, natuur en kunst inspireerde hem om bij te dragen aan een betere wereld. Zijn initiatief om via de stichting beeldend kunstenaars en ontwerpers te steunen in hun ontwikkeling en bij projecten is voorbeeldig. Betrokkenheid, bescheidenheid en visie kenmerkten hem.
Begin 2005 is Stichting Stokroos gestart met het uitvoeren van haar doel, de (financiële) ondersteuning en sponsoring van kunst- en cultuuruitingen, in het bijzonder beeldende kunst en design.

Missie                                                                                                                                                                      
Stichting Stokroos streeft naar een samenleving waarin beeldend kunstenaars, vormgevers en ontwerpers een prominente rol spelen.

Visie                                                                                                                                                                                  
Wij willen de ontwikkeling van deze doelgroep faciliteren en een springplank zijn voor veelbelovend talent. Onze belangstelling gaat uit naar projecten waarbij traditie en vernieuwing een verrassend samenspel aangaan. Daarnaast willen wij samenwerkingsverbanden tussen makers, culturele instellingen of vertegenwoordigers uit andere sectoren steunen en initiëren. 

Strategie                                                                                                                                                                             
De stichting ondersteunt en stimuleert zowel de artistieke als de zakelijke ontplooiing van deze makers. Wij doen dit onder meer door het toekennen van subsidies en stipendia en het mogelijk maken van ontwikkelingstrajecten. Daarnaast fungeren wij als  een toegankelijk platform waar volop kennisuitwisseling kan plaatsvinden.
Het Bestuur
Bestuursleden:
Rob Gallas – Voorzitter
Jan Deiters  – Secretaris
Stef Bogaars – Penningmeester
Willem Noyons
Annelie Musters

Bureaumanager:
Gonnie Hengelmolen 

Contact

Stichting Stokroos
Biltstraat 156
3572 BN Utrecht

Telefonisch bereikbaar op dinsdag en vrijdag
op 06 4100 4305
of  06 5392 9884

mail@stokroos.nl


Stichting Stokroos is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI)
fiscaal nummer 8161.72.079.
Inschrijving Kamer van Koophandel 41157415

Bankrekening Rabobank
IBAN NL66 RABO 0157 3237 49

Stichting Stokroos is lid van de Vereniging van Fondsen in
Nederland (FIN) en onderschrijft de Gedragscode van deze
vereniging.