Menu

Stichting Stokroos

NL | EN

Persbericht, 9 juli 2018

Persbericht, 9 juli 2018

Stichting Stokroos ontvangt grote nalatenschap en benoemt directeur

Stichting Stokroos heeft haar vermogen belangrijk zien toenemen als gevolg van de ontvangst van de nalatenschap van Paul Deiters, oprichter en mecenas van de stichting. Paul Deiters overleed in oktober 2017 op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer. Hij was gedurende zijn leven werkzaam als venture capitalist en koesterde grote belangstelling en liefde voor kunst, cultuur en natuur.

De toename van het vermogen zorgt voor een verdrievoudiging van het jaarbudget en is daarmee voor het bestuur aanleiding om per 1 juli 2018 Joost Vrieler te benoemen tot eerste directeur. Vrieler krijgt van het bestuur de opdracht het bestedingsbeleid opnieuw vorm te geven, samenwerkingsverbanden op te zoeken en uit te breiden en nieuw beleid op het gebied van coaching, mentoring en communicatie te ontwikkelen. Tevens treedt Eefke van Nuenen toe tot het bestuur: zij is initiatiefnemer van NOHA, een interdisciplinair adviesbureau op het snijvlak van urbanisme, kunst en samenleving.

Stichting Stokroos ondersteunt sinds 2005 activiteiten op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en design. De stichting wil bijdragen aan een samenleving waarin beeldend kunstenaars, ontwerpers en vormgevers een prominente rol spelen en daarom de ontwikkeling van deze doelgroepen faciliteren, onder meer door het toekennen van subsidies, stipendia en ontwikkelingstrajecten.

Joost Vrieler (1978) werkte na zijn promotie aan de Universiteit Utrecht (2007) in verschillende functies bij het Mondriaan Fonds. In zijn laatste rol als hoofd van het subsidiebureau coördineerde hij verschillende subsidieprogramma’s, was betrokken bij de ontwikkeling en evaluatie van beleid en fungeerde als projectleider voor de Nederlandse inzending naar de Biënnale van Venetië.

Het bestuur denkt met Joost Vrieler de juiste persoon te hebben aangetrokken om de volgende fase van de ontwikkeling van Stichting Stokroos in gang te zetten. Vrieler: “Ik zie er naar uit om samen met het bestuur en bureaumanager Gonnie Hengelmolen de slagkracht van Stichting Stokroos verder te vergroten. De missie van de stichting spreekt me erg aan en ik ben het bestuur dankbaar voor de kans de verdere groei van de stichting richting te geven.”

Stichting Stokroos is verhuisd en vanaf 1 juli is het adres:
Maliesingel 28-1, 3581 BH te Utrecht.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mail@stokroos.nl of 06 41004305.
Zie ook: www.stokroos.nl. Terug