Menu

Stichting Stokroos

NL | EN

Vacature

                                                                                                                                        
Advertentie vacature directeur Stichting Stokroos

Stichting Stokroos is in 1992 opgericht door drs. P.A.H.M. Deiters. De stichting heeft ten doel de bevordering van kunst en cultuur, in het bijzonder beeldende kunst, ontwerp en vormgeving, in de ruimste zin des woords. Financiële ondersteuning vindt onder meer plaats in de vorm van toekenning van subsidies en stipendia en het faciliteren van coaching. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden. Het secretariaat wordt verzorgd door een bureaumanager. De stichting kent twee adviescommissies, die worden voorgezeten door een lid van het bestuur. 
De stichting bevindt zich in een transitiefase. Als gevolg van een substantiële toename van het vermogen van de stichting zullen de activiteiten sterk toenemen. In verband daarmee heeft het bestuur besloten een

                                                             Directeur (m/v)

in deeltijd (2 á 3 dagen per week) aan te trekken teneinde de organisatie verder uit te bouwen en vorm te geven.

De directeur is, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, belast met de dagelijkse leiding van de stichting en met de voorbereiding en uitvoering van zijn beleid. Naast zijn taak ten aanzien van het beleid en de zorg voor de dagelijkse gang van zaken, heeft de directeur onder meer de navolgende verantwoordelijkheden:
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur; 
- het opmaken van beleidsvoorstellen;
- het voorbereiden van door het bestuur te nemen beslissingen over toekenningen in overeenstemming met het subsidiebeleid;  
- het ontwikkelen en onderhouden van contacten met (potentiele) aanvragers en andere fondsen; 
- het (doen) verzorgen van de administratieve afwikkeling van toegekende en afgewezen subsidieaanvragen;
-  het verzorgen van het betalingsverkeer en voeren van een administratie waaruit op elk  moment de verplichtingen en de financiële positie van de stichting blijken;
- het voorbereiden en de verslaglegging van bestuurs- en commissievergaderingen;
- het (doen) opmaken van de jaarrekening;
- het opmaken van het jaarverslag en het beleidsplan;
- het verrichten van alle overige taken die naar algemeen maatschappelijk gebruik door een directeur worden uitgevoerd. 

De directeur kent de wereld van kunst en cultuur en heeft: 
- Academisch/HBO werk- en denkniveau;
- kennis van, ervaring in en/of aantoonbare affiniteit met het werkterrein van de stichting;  
- aantoonbare ervaring met social media;  
- verbindend en communicatief vermogen;
- goede contactuele en representatieve vaardigheden; 
- een stevige persoonlijkheid met sensitiviteit;
- zelf reflecterend vermogen, 
en is benaderbaar, inspirerend, doortastend en energiek.

Het betreft een contract van één jaar, met de intentie te komen tot een verlenging voor onbepaalde tijd. Eigentijdse arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing.

Voor verdere informatie over de stichting wordt verwezen naar de website www.stokroos.nl  Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de voorzitter van het bestuur, mr. R.A.Gallas, telefoonnummer 06-53846760.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 31 januari 2018 per mail op mail@stokroos.nl