Menu

Stichting Stokroos

NL | EN

Over ons

Over Stichting Stokroos
Stichting Stokroos is op 30 juni 1992 opgericht door de heer drs. P.A.H.M. Deiters (1952-2017). Zijn liefde voor mensen, natuur en kunst inspireerde hem om bij te dragen aan een betere wereld. Zijn initiatief om via de stichting beeldend kunstenaars en ontwerpers te steunen in hun ontwikkeling en bij projecten is voorbeeldig. Betrokkenheid, bescheidenheid en visie kenmerkten hem.
Begin 2005 is Stichting Stokroos gestart met het uitvoeren van haar doel: de (financiële) ondersteuning en sponsoring van kunst- en cultuuruitingen, in het bijzonder beeldende kunst en design.

Meer over de oprichter

  


Bestuur
Rob Gallas – Voorzitter
Jan Deiters  – Secretaris
Stef Bogaars – Penningmeester
Annelie Musters
Eefke van Nuenen
Chequita Nahar
Hans Robertus

Bureau
Joost Vrieler (directeur)
Gonnie Hengelmolen (bureaumanager)
  

Het bestuur is per 1 januari 2020 samengesteld als volgt:

mr. R(Rob).A. Gallas, voorzitter             
Geboortedatum: 1 mei 1951                                                                                                                                            
Lid van het bestuur sinds: 2013                                                                                                                                        

Rob was tot 1 januari 2013 notaris/partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen te ’s-Gravenhage.  
                                                                                                                                
Huidige nevenfuncties:                                                                                                                                 
voorzitter Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving;                                                                                
lid van de Raad van Commissarissen en de projectencommissie van Stadsherstel Den Haag en
Omgeving N.V.;                                                                                                                                          
secretaris van de De Frans Mortelmans Stichting.


mr. J(Jan).H.M. Deiters, secretaris                   
Geboortedatum: 12 oktober 1957                                                                                                                                            
Lid van het bestuur sinds: 2016                                                                                                                                     

Jan is werkzaam geweest als directeur van Stichting Nationaal Muziekinstrumentenfonds, interim Hoofd Fondsenwerving bij het Amsterdam Medisch Centrum en directeur fondsenwerving en educatie bij het Koninklijk Concertgebouw. Thans is hij werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur, mediator en adviseur op het gebied van strategie, sponsoring en fondsenwerving.       
                                                                                                                          
Huidige nevenfuncties:                                                                                                                                 
lid van het bestuur van het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen                                                                                                                                        
lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerorkest                                                                                                                                                                                        


mr. S(Stef).J. Bogaars, penningmeester                            
Geboortedatum: 16 december 1975
Lid van het bestuur sinds: 2018                                                                                                                         

Eigenaar van Icon Advisory, met als activiteit executive research & strategy consultancy.   
Stef is als vermogensbeheerder werkzaam geweest bij Kempen&Co, Morgan Stanley en Investec Asset Management.                                                                                                                           


A(Annelie).A. Musters, bestuurslid en voorzitter van de adviescommissie beeldende kunst    
Geboortedatum: 18 april 1959                                                                                                                                    
Lid van het bestuur sinds: 2015                                                                                                                           

Annelie is werkzaam geweest als beeldend kunstenaar en heeft diverse (bestuurs-)functies vervuld in de wereld van kunst en cultuur, o.a. bij het Chinese European Art Center in Xiamen China, Kunsthuis SYB te Beetsterzwaag, het VSB Fonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Thans is zij werkzaam als manager/ plv hoofd Residency bij de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam.      
                                                                                                            
Huidige nevenfuncties:                        

bestuurslid Chinese European Art Center, Amsterdam/Xiamen
bestuurslid Pauwhof Fonds Overvoorde-Gordon Stichting


E(Eefke). van Nuenen, bestuurslid
Geboortedatum: 15 oktober 1976
Lid van het bestuur sinds: 2018

Eefke is directeur en oprichter van Mensen Maken Amsterdam
De ondersteunende stichting van buurtfondsen voor en door de verschillende buurten van Amsterdam. Wij zetten ons in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Voorheen was zij directeur van Noha.nu en tevens mede-oprichter.

Huidige nevenfunctie:
Bestuurslid Jacob Lekkerkerker&Co


C.(Chequita)D. Nahar, bestuurslid
Geboortedatum  29 november 1970
Lid van het bestuur sinds: 2020

Chequita is directeur opleiding vormgeving/design en autonome beeldende kunst van de Kunstacademie Maastricht.

Chequita is als sieraadontwerper werkzaam binnen haar eigen studio CN en heeft diverse functies vervuld in de wereld van kunst en cultuur, o.a. bij het Fashion house Maastricht, Amsterdams Fonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving.
Thans is zij werkzaam als directeur van de opleidingen vormgeving/design en autonome beeldende kunst van de Kunstacademie in Maastricht.

Huidige nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Gilbert de Bontridderprijs
Lid commissie ontwikkelinstellingen, Raad voor Cultuur
Commissielid Prins Bernard Cultuurfonds Limburg
Voorzitter jury Talente Handwerkskammer München
Curator Schmuck München 2020


J.(Hans)G. Robertus, bestuurslid
Geboortedatum: 28 september 1952
Lid van het bestuur sinds: 2020

Hans is partner bij Holland Branding Group en bestuurder van het World Design Forum.

Huidige nevenfuncties:
Bestuurslid Louis Kalff Institute
Lid van de Strategische Advies Raad - International Lifestyle Studies - Fontys | Tilburg
Academic Director Erasmus Academy - Master Course Design Thinking in het Publieke Domein


dr J(Joost). A. Vrieler, directeur
Geboortedatum: 13 juni 1978
Directeur sinds: 2018

Joost voltooide in 2007 een proefschrift over zeventiende-eeuwse poëzie aan de Universiteit Utrecht en werkte daarna voor de Mondriaan Stichting als projectmedewerker. Bij het Mondriaan Fonds was hij hoofd van het subsidiebureau.

Huidige nevenfuncties:
Beleidsadviseur bij het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten in  Amsterdam
Penningmeester in het bestuur van de Stichting Ontspanning en Recreatie in Nijmegen.
Bestuurslid STROOM, Den Haag.