Menu

Stichting Stokroos

NL | EN

Stokroos Sculptuur Stipendium 2020

De kunstenaar Nynke Koster onderzoekt in haar installatie voor het Kabinet processen van verval. Dat is een actueel onderwerp dat al langer in de kunsten is terug te vinden. Het kunstwerk dat nu in voorbereiding is, bestaat uit een gebogen vlak, dat eruitziet alsof het plafond van het kabinet zo naar beneden is gevallen. Gipsornamenten, die men aantreft op historische plafonds, heeft zij aangebracht in dit 'neergestorte' gewelf. De bloemen en planten behoren allemaal tot de plaatselijke, Scheveningse en Haagse flora. De afgebeelde plantenornamenten hebben allemaal gemeen, dat zij behoren tot soorten die spoedig dreigen uit te sterven. Zo toont de kunstenaar een bloemen- en plantenrijkdom in gips en klei, die in het echt over een paar jaar niet meer in de werkelijkheid zal voorkomen. Bloemen, planten en verwelkte bloemen behoren tot de Vanitasgedachte, die in de zeventiende eeuw een groot deel van de morele lading van kunstwerken bepaalde. Die gedachte zegt, dat schoonheid ooit zal vervallen, dat de tijd ervoor zorgt dat alle ijdelheden zullen verdwijnen. Koster wijst niet zozeer op een religieus getinte moraal, die wel degelijk in de Vanitasgedachte is opgenomen, maar meer op onze eigen verantwoordelijkheid als gebruikers van de natuur. Door ons toedoen zullen biologische soorten verdwijnen, iets dat we ons ter harte moeten nemen. De kunstenaar gebruikt voor het afgieten en afvormen van de planten een algensubstantie, waardoor zij milieuvervuilende plastics of chemicaliƫn zoveel mogelijk uitsluit tijdens het maakproces.

Nynke Koster is de winnaar van het Stokroos Stipendium 2020.Back