Menu

Stichting Stokroos

NL | EN

Aanvragen


Stichting Stokroos steunt kunstenaars, ontwerpers en culturele initiatieven financieel en door coaching. Aanvragen waarin kwaliteit, concept, en ambacht centraal staan hebben onze belangstelling.

Als professioneel werkzame kunstenaar of ontwerper, woonachtig in het Koninkrijk der Nederlanden, kunt u bij ons een aanvraag indienen. Ook behandelen wij aanvragen van professionele organisaties die actief zijn op het terrein van de beeldende kunst en/of ontwerp.

Aanvragen die wij niet in behandeling nemen zijn:
- Reeds aangevangen of voltooide projecten
- Projecten tijdens de opleiding, ook wanneer u een master-opleiding volgt
- Aanvragen voor verblijf als artist-in-residence
- Projecten als dans, theater, muziek en film
- Reis- en verblijfkosten
- Publicaties, monografieën en oeuvre catalogi met uitzondering van het kunstenaarsboek. Een kunstenaarsboek is verschillend van andere kunstboeken (catalogi e.d.) omdat het in conceptuele zin, uitgevoerd en bedoeld is, een kunstwerk te zijn. Het is handgemaakt en verschijnt in een beperkte oplage.
In zijn verschijningsvorm kan dit tot uitdrukking komen door de ambachtelijke wijze waarop het door de kunstenaar geconstrueerd (vervaardigd) wordt en verwijst naar een “boek”, maar primair de bedoeling heeft een kunstwerk te zijn.

Heeft u een aanvraag voor financiële ondersteuning met als doel een tentoonstelling dan vragen wij u een intentieverklaring van de tentoonsteller, museum of galerie bij uw aanvraag toe te voegen.

Het gemiddelde subsidiebedrag varieert van 1.000 tot 2.500 euro.

Heeft u een aanvraag voor coaching vragen wij u het doel van coaching te vermelden en bij voorkeur aangeven wie uw beoogde coach is.

Criteria die wij hanteren bij de beoordeling van een aanvraag vindt u hier.

De vergaderdata waarop het bestuur beslissingen neemt over de ingediende aanvragen voor 2019 zijn:
11 februari, sluitingsdatum voor aanvragen is  14 januari
13 mei, sluitingsdatum voor aanvragen is  15 april
9 oktober, sluitingsdatum voor aanvragen is 9 september
11 december, sluitingsdatum voor aanvragen is  11 november

Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Wij raden u aan om na het versturen van uw aanvraag een e-mail aan ons te zenden zodat wij kunnen controleren of uw aanvraag daadwerkelijk is aangekomen.

U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Stichting Stokroos houdt zich aan de privacy wetgeving. Informatie vindt u hier.


Aanvraagformulier financiële ondersteuning >Aanvraagformulier coaching >