Menu

Stichting Stokroos

NL | EN

Aanvraagformulier coaching

1. Gegevens aanvrager

Naam *
Geboortedatum *
Adres *
Postcode *
Plaats *
Telefoon *
E-mail *
Website
Discipline *
Bedrijfsnaam
Vestigingsplaats bedrijf
Nederlands IBAN Giro- of bankrekeningnr. *
Ten name van *

2. Reden van aanvraag

Licht toe waarom u coaching aanvraagt en waarom u dat op dit moment doet *
Welke resultaten wilt u bereikt hebben na afloop van het traject en over een jaar? *

3. Beroepsmatigheid

Wat is de meest relevante kunstvakopleiding die u heeft genoten? *
In welk jaar bent u afgestudeerd?
In welk jaar heeft u uw bedrijf opgericht?
Maak duidelijk dat u ten minste de helft van uw (werkende) leven direct aan uw kunstvak besteedt. Benoem daarnaast concreet wat en hoeveel u buiten uw kunstvak werkt of in loondienst bent binnen uw vakgebied *
Noem een paar van de omstandigheden waarin u werkt als kunstenaar en van de investeringen die u daarvoor hebt gedaan, die duidelijk maken dat u werkt en gevestigd bent als professioneel kunstenaar *
Wat is uw omzet of uw verdienste direct uit uw kunstvak per jaar? *
Bent u lid van een beroepsvereniging of vakorganisatie? Zo ja, welke? *
Bent u lid van een vakbond? Zo ja, welke? *
Heeft u minder dan drie jaar geleden een subsidie ontvangen van een van de algemeen erkende cultuurfondsen. Zo ja, welke? *
Hoe bent u bekend geworden met Stichting Stokroos? *

4. Gegevens zelf aangedragen coach

(Optioneel)
Indien u geen gebruik wilt maken van de door Cultuur-Ondernemen aangedragen coach, omdat u zelf iemand kent die u beter zou kunnen coachen, kunt u dat hier aangeven. Uiteraard controleert Stichting Stokroos de expertise van deze coach
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Beroep
Bedrijfsnaam
Datum oprichting
Vestigingsplaats bedrijf
Licht toe waarom u denkt dat deze coach kan bijdragen aan uw ontwikkeling

5. Stuur documenten mee

Alleen PDF bestanden, maximaal 2MB
CV *Bladeren...
Portfolio *Bladeren...
OverigBladeren...
OverigBladeren...

Gaat u akkoord met het publiceren van uw project op de website van Stichting Stokroos en aankondigingen te melden op social media? *